Öğrenim İkameti (Education Residence Permit)

 

Dil merkezinde Türkçe kursuna kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilere kayıt yaptırdığı süre kadar öğrenim belgesi düzenlenir.

 

(For foreign students registered to language center, education certificate will be arranged up to the period of registration, and residence permit will be given by the Istanbul police department forgeiners branch.)