KURUMSAL


UYGAR YABANCI DİL MERKEZİ'NİN kuruluş amacı başta yabancı dil öğrenme arzusu taşıyan bireylere  yabancı dilleri öğretmek, bu hedef doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma, inceleme, uygulama faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetleriyle ilgili alanda yapılan ve yapılacak olan çalışmalara destek vermektir.

 

MİSYON

 

Türkiye’de, Türkçenin öğrenilmesinde etkin ve verimli yöntemlerin kullanıldığı dil öğrenme merkezi olmaktır. Bu alanda sürekli kendini geliştiren ve “öğrenen ve öğreten kurum” olma özelliği ile yurt içi ve yurt dışında dil eğitimi almak isteyen kişilere çağdaş bir biçimde öğrenme ortamı sunmaktır.

 

VİZYON

 

Türkçe dili öğretiminde bilgi ve becerilerin etkin olarak kazandırılması ve pekiştirilmesi için gerekli öğrenme ortamını oluşturmayı, dil öğretimi konusunda araştırma yapmayı ve böylece bu alanda Türkiye’de ve dünyada önde gelen bir kurum olmayı benimsemiştir.